Spójniki - mens

Gramatyki ciąg dalszy.Dziś dla odmiany opowiem wam o spójniku mens i jego pochodnej imens. Wydawać by się mogło, że to wyrażenia o podobnym znaczeniu, jednak nie zawsze.

konjunksjoner

Mens jest spójnikiem, używamy go:

       opowiadając o dwóch zdarzeniach, które miały, mają lub będą miały miejsce w tym samym czasie

Vent her mens jeg skifter klær. – Poczekaj tu w czasie gdy będę zmieniała ubrania.

Ian spiste lunsj mens vi var på møtet.Ian zjadł lancz, kiedy byliśmy na spotkaniu.

Skal du lese mens jeg lager mat? Będziesz czytał w czasie kiedy będę robił jedzenie?

       łącząc zdania przeciwstawne

Pål fisket opp tre laks mens jeg fanget ingen. - Pål złowił trzy łososie podczas gdy ja nie złapałem żadnego.

Var du ferdig med oppgaven etter tjue minutter mens jeg trengte to timer? – Skończyłaś to zadanie po dwudziestu minutach podczas gdy ja potrzebowałam dwóch godzin?

Hvorfor får du sitte på sofaen mens jeg må jobbe ute? – Dlaczego ty możesz wylegiwać się na sofie w czasie kiedy ja muszę pracować na dworze?

Imens jest przysłówkiem czasu, używamy go:

       opowiadając o dwóch zdarzeniach, które miały, mają lub będą miały miejsce w tym samym czasie

Vent her, imens skifter jeg klær. – Poczekaj tu, a ja w tym czasie zmienię ubrania.

Ian spiste lunsj, vi var på møtet imens.Ian zjadł lancz, my w tym czasie/wtedy byliśmy na spotkaniu.

Vil du lese? Imens lager jeg mat. Poczytasz? W tym czasie ja zrobię jedzenie.

       *nie używamy go w zdaniach przeciwstawnych

plik do druku: Spójniki