nivå A1

Norskkurs nybegynner (A1)

Norskkurs nybegynner er for deg som ønsker en grundig og praktisk innføring i språket. Målet er at du raskt skal kunne klare deg i enkle hverdagssituasjoner. Språkundervisningen er kommunikativ. Du blir oppfordret til å bruke språket aktivt i praktiske situasjoner fra hverdagen, og får mange anledninger til å øve og repetere. Målet med dette er at du raskt skal bli trygg i å bruke språket.

norskkurs

Dette lærer du

  • grunnleggende grammatikk og uttale
  • ord og uttrykk knyttet til å kunne fortelle om deg selv og spørre andre om det samme
  • ord og uttrykk knyttet til dagligdagse situasjoner
  • stille og svare på spørsmål, uttrykke enighet/uenighet
  • skrive enkle tekster
  • lese enkle tekster som menyer, annonser etc.

 

Hvem er kurset for

Norskkurs nybegynner passer for deg som har ingen eller lite forkunnskaper i norsk, og som ønsker et godt grunnlag for å kunne kommunisere med norsktalende.

Gjennomføring

Undervisningen består av lytteøvelser, gruppearbeid, rollespill, muntlige øvelser/samtaler, presentasjoner og hjemmearbeid. Kursene tas som ordinær klasseromsundervisning.

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø. 

Oppstart

Norskkurset nybegynner starter den 22. januar 2019. Det blir fordelt i 12 tretimers undervisningsøkter to ganger i uka: på tirsdager og torsdager fra kl. 17:15 til kl. 20:00.

Pris

Kurset koster 3960kr betalt på forskudd.

Eksamen og veien videre

Etter norskkurs nybegynner vil vi anbefale deg å ta norskkurs litt øvet A1+ slik at du kommer opp på nivå A2.

Etter norskkurs litt øvet (nivå A1+) kan du gå opp til Norskprøve A1-A2. For mer informasjon, se www.norskproven.no eller www.kompetansenorge.no 

Kontakt og bestilling